Artykuły

Współtwórca programu komputerowego - aspekty prawa autorskiego, o których musisz wiedzieć

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej człowieka o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Program komputerowy jest wprost wymieniony w ustawie o prawie autorskim jako przykład utworu. To wiedza elementarna, którą w dobie informatyzacji prawie każdego aspektu funkcjonowania społeczeństwa prawie każdy posiada. 

Czytaj więcej...

Aport przedsiębiorstwa do spółki – krótko o podatkach.

Gdy jednoosobowa działalność gospodarcza kwitnie, przedsiębiorca się cieszy. Rośnie majątek, klientów przybywa, pomysłów na rozwój też. Przybywa również ryzyk. Dlatego na pewnym etapie rozwoju wielu jednoosobowych przedsiębiorców decyduje się na zmianę formy organizacyjno-prawnej swojego przedsięwzięcia i założenie spółki. Celem „ćwiczenia” jest przy tym zapewnienie ciągłości prowadzonej działalności. To znaczy, nowa spółka nie może zaczynać od zera. Ma rozwijać się na dorobku jednoosobowej działalności. 

Czytaj więcej...

O formie prowadzenia działalności raz jeszcze dla startup'ów i doświadczonych biznesmenów

Wiele już powiedziano – i napisano – o wadach i zaletach prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach. Od najprostszej – jednoosobowej działalności gospodarczej poczynając, na spółce kapitałowej kończąc. Dlatego prawie każdy przedsiębiorca potrafi wskazać podstawowe różnice między poszczególnymi formułami prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Stara instytucja – nowe spojrzenie. Solidarna odpowiedzialność generalnego wykonawcy i inwestora

           Wśród dziesięciu największych upadłości w październiku 2012 roku znalazło się sześć firm budowlanych. Problemy miały już nie tylko firmy wyspecjalizowane w budownictwie drogowym. Nawet dwu-trzykrotnie częstsze od nich przypadki upadłości zanotowano wśród firm budownictwa ogólnego i mieszkaniowego. W statystyce upadłości po raz pierwszy pojawiły się, i to od razu w zauważalnej ilości, firmy wyspecjalizowane w budowie rurociągów przesyłowych, sieci rozdzielczych, a także linii telekomunikacyjnych. Był to po części skutek upadłości największej jak dotychczas spółki budowlanej, która realizując projekty związane z tego typu infrastrukturą przesyłową była ich głównym wykonawcą[1].

Czytaj więcej...

Umowa na czas określony pod lupą …

… Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Od 22 lutego 2016 r. obowiązują bowiem nowe zasady zatrudniania na umowę o pracę na czas określony. PIP zobowiązała się przedstawić ustawodawcy raport po pierwszym półroczu funkcjonowania nowych przepisów, stąd zapowiedziano już wzmożone kontrole w tym zakresie. Z komunikatów PIP wynika ponadto, że cały rok 2016 będzie rokiem zintensyfikowanych kontroli przedsiębiorców działających w branży budowlanej. Stąd chcąc zatrudniać pracowników na czas określony, warto się dobrze przygotować.

Czytaj więcej...

Jednostronny protokół odbioru robót budowlanych w świetle obowiązujących przepisów

Sporządzenie jednostronnego protokołu odbioru prac budowlanych przez wykonawcę jest dopuszczalne, jeżeli od jego sporządzenia uzależniona jest zapłata wynagrodzenia. Blokuje się w ten sposób potencjalną możliwość szantażu podmiotu zobowiązanego do zapłaty (inwestora, generalnego wykonawcy) wobec wykonawcy (podwykonawcy). Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lipca 1998 r. (II CKN 673/97[1]). Ma ono nie tylko głęboki sens z praktycznego punktu widzenia, ale również silne umocowanie w obowiązujących przepisach prawa.

Czytaj więcej...